zərnişan

zərnişan
<fars.>
1. sif. Qızıl suyu ilə vurulmuş nişanı (naxışı) olan, qızıl nişanlı. Hərami könlümə tapşırdı zərnişan oxlar; Ki hər birisi dəyər padşah xəzinəsinə. Qövsi. Bir qoç igid bir meydanda tapılsa; Bəzənər o meydan, zərnişan olu. «Koroğlu». Olub zərnişan tacla sərfəraz; Şəbistanə qoydu qədəm yari-naz. M. Ə. S..
2. is. Zərli, bəzəkli, naxışlı parça və bu parçadan tikilmiş paltar. Ağ xələt bürünər, zərnişan geyməz; Heç kəsi dindirib keyfinə dəyməz. A. Ə.. // Zər. <Qoca çoban Qumruya dedi:> Onun şəklini elə toxu ki, nə qardan, çovğundan, nə də yüz il keçəndən sonra vurduğun naxışların zərnişanı solmasın. . . Ə. M..
3. sif. Ümumiyyətlə bəzəkli. Yaşıl nimtənəli, gülgəz qəbalı; Başında dəstarı zərnişan Pəri! Aşıq Əmrah.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • zərnişan — f. zərlə işlənmiş (parça) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bağlamaq — f. 1. İp və başqa materiallar vasitəsilə şeyləri bir birinə rəbt etmək. Atları axura bağlamaq. Qayığı körpüyə bağlamaq. Toyuğun ayaqlarını bağlamaq. // İp və s. ilə bir şeyi başqasına və ya bir neçə şeyi bir yerə rəbt etmək, tərtib etmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hiss — is. <ər.> 1. Bax duyğu. <Rüstəm bəy Sofya xanıma:> Hiss təbiət zəkasının təzahürüdür, təbiət istədiyini hiss vasitəsilə görür. Ç.. Səbrlə, tədbirlə ölçüb biçmədən; Ağla güvənmədik, hissə güvəndik. B. V.. Görən doğrudanmı insan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mum — is. <fars.> 1. Bal arılarının hazırladığı və şan düzəltmək üçün istifadə etdikləri maddə, habelə ona oxşar bitki maddəsi. Arı mumu. Bitki mumu. – <Mirzə Heydər:> Heç bir az mum olarmı səndə? Ə. H.. Mum kimi – 1) qatı; bərk olmayan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xalat — is. <ər.> 1. Orta Asiya xalqlarının ətəkləri üst üstə gələn, yaxası açıq üst geyimi. Zolaqlı xalat. Özbək xalatı. 2. Evdə və ya işdə geyilən, yaxası düymə və ya bağla bağlanan yüngül üst geyimi. Həkim xalatı. Çit xalat. – Ağ xalat bürünər,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xələt — is. <ər.> 1. Bəxşiş, hədiyyə. Hərə bir cür xələt götürüb Eyvazı pişvaz elədilər. «Koroğlu». <Hacı Mehdi:> Sənə də bir yaxşı xələt verərəm. Ə. H.. <Bəşir:> Sona xala, oğlunu yola gətirmişəm. De görüm, mənə nə xələt verəcəksən? S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”